Typ&design formgav inlagan åt Roos&Tegnérs utgivning av Ta makten över din stress – strategier för ett liv i balans. Formelement och färgtema tar sin grund i omslagets fartfyllda karaktär.
 Eftersom boken är tänkt att inspirera och handlar om att förebygga stress var det viktigt att formuttrycket skulle kännas fräscht och lätt att ta till sig. Den monolinjära grotesken Akzidenz Grotesk känns tillmötesgående i sin enkelhet och har kombinerats med den lättlästa fonten Bembo.

  • Kund: Roos&Tegnér
  • År: 2020
  • Formgivare: Måns Björkman