Typ&design fick i uppdrag av Natur&Kultur att omkonstruera och anpassa de engelska förlagorna av Unified protocol för ungdomar, samt Unified protocol för barn – diagnosöverskridande psykologisk behandling, för svenska läsare. Form-/ färgelement och typsnittsurval rekonstruerades med hänsyn till originalutgåvans identitet. Slutresultatet blev två arbetsböcker med en förtydligad layout.