45 år i formgivningens och typografins tjänst

Typografi i kombination med nytänkande och kreativitet inom formgivning, marknadsföring och ekonomisk information.

Typ&Design har sprungit ur Atelje Landgraff, en anrik typografisk atelje som grundades redan 1975. Genom åren har företaget knutit ledande formgivare till sig, som Arne Heine, Carl Fredrik Hultenheim och Leif Thollander. Deras kunskap och erfarenhet har vi förvaltat och vidareutvecklat.
 Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt förklara komplicerad information. Vi arbetar med att hålla samman typografi och formgivning på ett sätt som förstärker våra uppdragsgivares budskap.
 Typ&Design arbetar med varumärken, grafiska profiler, kampanjer, ekonomisk information,  event och årsstämmor samt bokproduktion.