Typ&Design fick äran att ge 2018:s hetaste ämne (GDPR) ett ansikte. Vi formgav omslag och inlaga till samtliga upplagor av GDPR – förstå och tillämpa i praktiken, samt till fördjupningarna GDPR för dataskyddsombud (2020) och de registrerades rättigheter (2021). Här ville vi jobba färgglatt, med ett levande formspråk och tydlig hierarki, genom kontrasterande typsnitt. Allt för att göra ett komplicerat ämne tillgängligt. Upplaga 1 och 2 levererades även i e-boksformat.

Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken är en kombinerad juridisk handbok och managementhandbok, tänkt att underlätta arbetet med dataskyddsförordningens nya bestämmelser.