2019 fick vi det spännande uppdraget att göra en stilistiskt enkel formgivning till en av Sanomas nya högskoleböcker Konstruktiv religionskritk – filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv. Vi tog även fram en 3D-modellering av omslaget i marknadsföringssyften.

OMSLAG
Vi ville att omslaget skulle spela på bokens syfte – att orientera sig bland de fem ”världsreligionerna”. Den förenklade skyltningen av religioner i väst och öst inbjuder till diskussion: ”Kan verkligen religioner delas upp på detta viset?”.

INLAGA
Den linjära och luftiga sans-serifen Avenir figurerar som ledstjärna i bokens utformning och bryts mot det klassiska brödtypsnittet Adobe Garamond Pro. Resultatet blir en läsvänlig lärobok med en raffinerad färgskala.

  • Kund: Sanoma utbildning
  • År: 2019
  • Omslag & 3D-modell: Filippa Corin
  • Inlaga: Måns Björkman