Typ&Design har formgivit och satt inlagan till Natur & Kulturs HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande – en bok om heteronormen, cisnormen och mononormen och varför vi bör känna till dem. Boken är satt i Helvetica Neue och Garamond – två klassiska typsnitt med ett modernt tilltal som bidrar till en god läsbarhet och den inbjudande känslan. Omslaget är formgivet av Lars Paulsrud.