Vår typografiska expert Måns hjälpte Natur & Kultur med att lösa sättningen av läromedlet Den magiska kulan översatt till arabiska. Utmaningen låg i att hantera ett komplext skriftsystem med diakritiska tecken och främst ett språk med omvänd läsriktning.

Ett perfekt uppdrag för oss som värnar om god typografering!

  • Kund: Natur & Kultur
  • År: 2019
  • Layout: Måns Berg