Vi har formgivit både omslag och inlaga till Lars Björklunds bok Att vilja göra rätt – 9 steg för ledare att stoppa korruption. Projektet tillät stor kreativ frihet. Detta resulterade i en bok med spännande kontraster mellan antikvor och sanseriffa typsnitt, i samspel med kaxiga färgfält som förstärker slagkraften i bokens titel och syfte.