Ett komplett och fritt formgivningsuppdrag till Sanoma utbildnings bokserie om lojalitet i arbetet.
Inlaga:Resultatet blev ett interaktivt tänk applicerat i en tryckt bok: en flikbaserad design. Ett luftigt slab serif-typsnitt gör boken modern och inbjudande.
Omslag: Med en murlik grafik kunde vi påvisa den stegvisa uppbyggnaden av lojalitet på en arbetsplats, alternativt avsaknaden av byggstenar i ”lojalitetsmuren”. Här bjuds läsaren in till att fundera på om muren håller på att byggas eller rivas.