Sveriges geologiska undersökning (SGU) gav oss i uppdrag att ta fram ett typsnitt med geologiska bergsymboler för användning i myndighetens kartor.
 SGU levererade symbolerna i form av Illustrator-filer. Ur dessa kopierade vi varje tecken och klistrade in dem i typsnittsverktyget FontLab. Tecknen skalade för korrekt inbördes storlek, och teckenavstånden anpassades manuellt för optimal läsbarhet. Resultatet blev typsnittet SGU Berg, som innehåller omkring 200 symboler. Vi levererade typsnittet i både OpenType- och TrueType-format, tillsammans med en förteckning över hela teckenuppsättningen.
 Kunden blev mycket nöjd, och det dröjde inte länge innan man beställde ett typsnitt till, denna gång med jordsymboler. Det nya typsnittet fick namnet SGU Jord och innehåller ett drygt femtiotal tecken.

  • Kategori: Typsnitt
  • Kund: Sveriges geologiska undersökning
  • År: 2013
  • Verktyg: Illlustrator, FontLab Studio