Sedan många år har Typ&Design i samarbete med Anne Wedin AB uppdraget att stå för grafisk produktion och logistik vid Electrolux bolagsstämma. Vi samordnar funktionärer och teknisk personal, administrerar och granskar allt presentationsmaterial med mera. Vi tar också fram grafiskt material som kallelseannonsering i dagstidningarna, inbjudan till aktieägarna, foldrar för produkter från Electrolux Home med mera.

  • Kategori: Finansiell kommunikation
  • Kund: Electrolux
  • År: 1998–2018
  • Projektledare: Anne Wedin, Jörgen Ramquist