Till tredje upplagan av Tillämpad statistik tog vi fram ett omslag med en abstrakt version av ett stapeldiagram – en omarbetning av tidigare upplagor. Grafiken är tänkt att framföra budskapet att studielitteraturen jobbar på detaljnivå och ”mellan raderna”. 
 Typ&Design hjälpte till med typografisk mallning och formatering av inlagan, för att underlätta framtida bearbetning.

  • Kund: Sanoma utbildning
  • År: 2021
  • Omslag: Filippa Corin
  • Inlaga: Måns Berg