År 2022 gav vi form åt Influencer marketing i praktiken – strategi, ekonomi & juridik. Denna handbok presenterar aktuell forskning inom området och behövde därför utstråla professionalism.
 Eftersom slutprodukten skulle fungera både som inspirationskälla och manual tog vi fram en engagerande och tydlig färgkategorisering. Med hjälp av teckensnittsfamiljen Garamond uppnådde vi en välbalanserad brödtext. I rubriker och specialelement bröt vi av med sans seriffen Barlow – ett typsnitt med ett stort bibliotek och som fungerar lika väl på skärm som i tryck.
 Omslaget är prytt av en ”profilbildsavatar” som understryker ämnets koppling till mänskliga relationer. Vem varumärket väljer som ansikte utåt är avgörande för varumärkets identitet.

  • Kund: Sanoma utbildning
  • År: 2022
  • Omslag och form: Filippa Corin