Typ&Design har tagit fram en logotyp och ett profilprogram åt Tempurbutiken, samt utformat en stor mängd trycksaker och annonsmaterial.

  • Kategori: Grafisk profil
  • Kund: Tempurbutiken
  • År: 2006–2013
  • Arbetslag: Jörgen Ramquist, Jan Anttilla, Måns Björkman, Helene Ripa