År 2022 fick vi äran att sätta vår prägel på Svenska läkaresällskapets senaste utgåva av deras unika samling av läkarporträtt.
 Med utgångspunkt från skisser av formgivaren Bo Ljungström skapade vi en ny, luftig typografi och layout där varje porträtt fick utrymme att synas. Varje porträtt får en egen halvsida och presenteras i färg. Vårt typsnittsval föll på Berling Nova, en svensk humanistantikva med klassiskt och sofistikerat tilltal. Typsnittet är nytecknat och anpassat till dagens teknik, men har förebilder i 1400- och 1500-talets renässansstilar. Då de äldsta porträtten är från 1600-talet speglar Berling Nova samlingens långa historia.

  • Kund: Svenska läkaresällskapet (SLS)
  • År: 2022
  • Formgivare: Måns Berg
  • Omslag: Filippa Corin & Bo Ljungström