Typ&Design har tagit fram en logotyp och ett profilprogram åt Länna Möbler, samt utformat en stor mängd annonsmaterial för såväl dagspress som magasin.

  • Kategori: Grafisk profil
  • Kund: Länna Möbler
  • År: 2006–2013
  • Arbetslag: Jörgen Ramquist, Jan Anttilla, Måns Björkman, Helene Ripa