Ordet ’husdjur’ syftar inte bara på sällskapsdjur som katter och hundar. Det kan även handla om lantbrukets olika nyttodjur. Så är fallet i bokserien Husdjur från Natur & Kultur, som består av tre böcker: Mjölkkor, Nötkött och Grisar. Formgivning och typografi är gjord av oss på Typ&Design.
 I boken hittar du som ska arbeta med husdjur det mesta du behöver lära dig i det dagliga arbetet med att sköta djuren i lantbruket. Böckerna behandlar ämnen som näringslära och utfodringsstrategier, byggnadsplanering, rekrytering, sjukvård, avel och mycket mer.
 Böckerna är i första hand tänkta som litteratur för elever vid Sveriges Naturbruksgymnasier. Eftersom denna typ av verk används under en längre tid har vi arbetat med en klassisk typografi med moderna inslag. Valet av brödtypsnitt föll på Caslon Book BE, en antikva vars trovärdighet passar bokens innehåll. Rubriker, bildtexter och faktatexter är satta i sanseriffen Myriad Pro som samspelar väl med brödtypsnittet. I små grader är det dessutom lättläst och tydligt vilket gör det utmärkt i alla tabeller och diagram.

  • Kategori: Läroböcker
  • Kund: Natur & Kultur
  • År: 2010
  • Verktyg: Adobe Indesign