”Typografi är textens visuella form.
God typografi stimulerar till läsning och gör texten lätt att läsa.
God typografi ökar effektiviteten och styrkan i det skrivna ordet.
God typografi skapar en grafisk profil.
God typografi stärker varumärket.
God typografi är god ekonomi.”

– Citat ur branschens typografiska bibel »Arne Heines bok om typografi« som sattes och monterades hos oss

För denna bok fick vi och övriga inblandade Svensk Bokkonsts diplom för god bokkonst 2005.

  • Kategori: Böcker, typografi