Sjöhistoriska samfundet, grundat 1939, utforskar sjöhistorien i alla dess former. Typ&Design har formgivit samfundets webbplats.
Målet med formen var dels att förtydliga den befintliga webbplatsens struktur och navigation, dels att i bild och form framhäva samfundets fokus på både militär och civil militärhistoria. För god läsbarhet används klassisk typografi och dämpade färgtoner. Stämningsskapande bilder och grafiska element gör att webbplatsen upplevs som vänlig och inbjudande, och en tydlig menystruktur ger överblick och uppmuntrar till utforskning.

  • Kategori: Webbplats
  • Kund: Sjöhistoriska samfundet
  • År: 2011
  • Verktyg: Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop