2013 tog vi fram en ny webbplats åt Elisabeth Grate bokförlag. Utseendet på den nya webbplatsen baserades på skisser av Mathias Grate. Utmärkande är ett genomtänkt strukturellt förhållande mellan författare, böcker och recensioner som presenteras på webbplatsen. Tack vare en intelligent databaslösning är det lätt att få överblick över alla böcker från en specifik författare eller vad olika recensenter har har sagt om en specifik bok. Webbplatsen hyser också en kalender, där man kan följa förlagets alla aktiviteter under året.
 Utvecklingen av webbplatsen gick dynamiskt: efter framtagande av en första prototyp fick förlaget komma med synpunkter, varefter prototypen förfinades. Efter ett tag kunde man börja lägga in verkliga produkter i databasen, samtidigt som utvecklingen av webbplatsen fortsatte.
 Typografin är baserad på typsnittet Helvetica (alternativt Arial). Detta typsnitt är mindre lämpligt för brödtext i trycksaker, men på webben gör avsaknaden av seriffer att läsningen underlättas i kortare texter. Typsnittet ger också tydlig kontrastverkan mot den klassiska antikvastilen Indigo, ritad av svensken Johan Ström, som används i bokförlagets logotyp och annonsering.