Måns på Typ&Design hjälpte Idrottsförlaget med en omarbetning av Lasse Anrells senaste upplaga om Skaffa dig ett liv. Genom att revidera radavstånd och typografisk hierarki kunde typsnitten Baskerville och Helvetica optimeras till bästa möjliga läsbarhet.

  • Kund: Idrottsförlaget
  • År: 2022
  • Omslag och form: Måns Berg