Idéer och skapande är en lärobok i kultur- och idéhistoria. Typ&Design fick uppdraget att hitta en ny typografi och layout för bokens andra upplaga. Vi ombads också ta fram ett nytt omslag. Boken är riktad till gymnasieelever, och måste alltså leva upp till kraven hos denna målgrupp: den måste vara lättläst, inspirerande, modern och absolut inte tråkig.
 För bokens typografi valde vi superfamiljen Le Monde. Familjen består av en modern uppsättning typsnitt med många lekfulla detaljer. Antikvan Le Monde Journal är ett fräscht och lättläst brödtexttypsnitt, som lämpar sig väl för boktypografi. Det har generös x-höjd vilket kan göra det mer lättläst än Berling, som använts i den tidigare upplagan. Sanseriff-typsnittet Le Monde Sans finns i allt från lätta, eleganta skärningar till rejält feta vikter som fungerar till allt från diskreta faktarutor till kraftiga huvudrubriker.
 Den nya boken skulle precis som den gamla ha utrymme för kortare texter med utvikningar och arbetsuppgifter i marginalen. I den tidigare upplagan hade dessa utmärkts med olika symboler som särskiljde texternas innehåll. Systemet var dock ganska otydligt: faktatexterna hade ungefär samma svärta som brödtexten, och de små symbolerna var både otydliga och ganska tråkiga. Vi ville alltså hitta ett nytt system för att märka ut faktatexterna. Den nya upplagan hade fördelen att tryckas helt i fyrfärg, mot den tidigare som delvis trycktes i enbart svart. Vi kom på idén att använda symboler i form av långsmala post-it-lappar, på vilka vi skrev rubriker i en skript-stil.
 Eftersom Idéer och skapande handlar om kulturhistoria fick bilder och fotografier ordentligt med utrymme. I den gamla upplagan var placeringen av bilderna emellanåt ganska rörig, och i några fall hade man gjort kardinalfelet att lägga en bild i mitten av uppslag, så att den i stort sett försvann i bunten. I vår redesign valde vi ofta att lägga bilder i grupper eller åtminstone på linje, för att ge ett renare och mer balanserat intryck.
 Omslaget utgår från en bild som vi fick från förlaget, som föreställer Jeff Koons’ ballonghund i Venedig – ett exempel på modern konst i en kulturhistoriskt intressant miljö. Ballonghundens rosa färg tog vi upp i omslagets typografi, och även på titelsidan och i innehållsförteckningen. På baksidan återknöt vi till den layout vi skapat för kapitelinledningarna, med en kraftig rubrik över en ingress i tvåspalt.

  • Kategori: Lärobok i kulturhistoria
  • Kund: Natur & Kultur
  • Verktyg: Adobe Indesign